fredag den 4. marts 2016

Boganmeldelse: Diskursanalytisk metode af Anne Klara Bom

Diskursanalytisk metode kan købes hos Saxo for 128,-. Og den er alle pengene værd!
Titel: Diskursanalytisk metode
Forfatter: Anne Klara Bom
Udgivelsesår: 2015
Sideantal: 138
Forlag: Samfundslitteratur

Forlagets beskrivelse:
En diskurs er en organiseret, sprogligt funderet måde at tale om ting på. Diskursanalyser fokuserer på, hvad der er på spil, når mennesker skaber og etablerer meninger om verden. "Diskursanalytisk metode" er en lærebog, der introducerer diskursanalysens verden, som i løbet af de seneste årtier har været domineret af tre forskellige tilgange til den diskursive analyse. Første tilgangsform har fokus på diskursens indhold, den anden analysetilgang koncentrer sig om, hvordan diskurser skabes og repræsenterer diskursiv mening og den tredje tilgang er at fokusere på spændingsfeltet mellem etablerede diskurser og etableringen af diskurser.
"Diskursanalytisk metode" er en grundig lærebog, der giver studerende og andre nysgerrige en værktøjskasse af diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber, hvilket gør dem i stand til at anvende dens metode.

Anmeldelse:
Jeg har ikke tidligere anmeldt en fagbog, men denne her fortjener altså virkelig opmærksomhed.
Diskursanalytisk metode lægger ud med en introduktion af diskursbegrebet, og denne giver en god og velformuleret indsigt i begrebet, som løbende understøttes af konkrete eksempler. Disse gør, at bogen og dens teori bestemt ikke forudsætter, at man tidligere har arbejdet med diskursanalyse. Faktisk vil det være min påstand, at man slet ikke behøver at vide, hvad en diskurs er for at tage hul på denne bog.
Efter begrebsintroduktionen tager bogen hul på den noget omfattende metode, diskursanalyse. Der er ingen tvivl om, at evnen til at udføre en diskursanalyse, kræver mere end blot at læse denne bog. Bogen kan kun guide dig i, hvad du kan gøre og i hvilken rækkefølge, men det vil som alt andet kræve en masse øvelse at udføre i praksis.
Ikke desto mindre er den er et fantastisk redskab til at forstå hvor og hvordan man starter en diskursanalyse.
Jeg skal bruge bogen, som en del af mit studie, men selv hvis jeg ikke havde haft behov for viden om diskursanalyse, havde jeg stadig fundet store dele af bogen interessant. I flere kapitler nævnes forskellige samfundsdiskurser her i Danmark og disse er i sig selv virkelig interessant læsning. Jeg finder det i al fald altid interessant at læse om det samfund, vi lever i og om de strukturer, der bruges til at regulere det enkelte individ.
Bogen ender ud med to eksempler på konkrete diskursanalyser. Det ene kapitel behandler Sundhedsstyrelsens diskurs om det gode liv og det andet kapitel beskæftiger sig med Eurovision. Kapitlet med Sundhedsstyrelsens diskurs om det gode liv, fandt jeg decideret sjovt og underholdende, og jeg måtte da også læse enkelte passager højt for min kæreste, som fx denne:


”På denne måde forsynes de fire fiktive personer med prædikater, der passer til den stigmatisering af bestemte sociale kategorier, som Sundhedsstyrelsen præsenterer: Nybagte mødre er optagede af husarbejde, enlige mødre ser meget fjernsyn, folk med anden etnisk oprindelse end dansk bruger meget olie i maden, og computernørder er ensomme.” (Bom, 2015, s. 112)


Nu er passagen jo taget helt ud af sin kontekst, så måske er den ikke så sjov, når den står alene. Men i samspil med alle de andre fordomme, som præsenteres i bogen, er det altså virkelig underholdende og øjenåbnende læsning.

Summa summarum, den får både klapsalver og varme anbefalinger med herfra.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar