tirsdag den 16. maj 2017

Interview af Kvale & Brinkmann

 
Jeg fik tilsendt et anmeldereksemplar af Bog & Idé, som sælger Interview til DKK 449,95,- lige her.
Titel: Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk
Forfatter: Steinar Kvale og Svend Brinkmann
Udgivelsesår: 2015
Sideantal: 440
Forlag: Hans Reitzels Forlag


Mennesker taler med hinanden; de interagerer, stiller spørgsmål og besvarer spørgsmål. Gennem samtaler lærer vi andre mennesker at kende og får noget at vide om deres oplevelser, følelser, holdninger og den verden, de lever i. – Kvale & Brinkmann*

I mine to år på kandidatuddannelsen i Kultur og formidling har Kvale & Brinkmanns Interview været, ikke bare min, men også mine medstuderende og underviseres ultimative manual til at foretage det gode interview.
Bogen er inddelt i tre overordnede dele; 1) Introduktion til interviewforskning, 2) Begrebsliggørelse af forskningsinterviewet og 3) De syv faser af en  interviewundersøgelse. Hver del er yderligere inddelt i en lang række underafsnit, men overordnet kan det siges, at første del afklarer og eksemplificerer, hvad et forskningsinterview er, redegør for dets historiske baggrund og introducerer læseren til bogens opbygning. Anden del beskæftiger sig med interviewet som social praksis – herunder det ulige magtforhold mellem interviewer og informant samt epistemologiske og etiske spørgsmål (hvordan og hvilken viden erfares og hvordan erfares den forsvarligt). I bogens sidste del redegøres for interviewets syv faser, som ifølge Kvale & Brinkmann består af:

1.     Tematisering (formulér forskningsspørgsmål og teoretisk afklaring)
2.     Design (planlægning af procedurer og teknikker)
3.     Interview (på baggrund af den udarbejdede interviewguide)
4.     Transskription (renskrivning af interview)
5.     Analyse (meningsanalyse, sproglig analyse eller teoretisk analyse)
6.     Verifikation (fastslå validitet og reliabilitet)
7.     Rapportering (kommunikér analysens resultater)

Bogen kan altså ses som en helt konkret manual, som ganske udførligt gennemgår interviewsituationens kompleksitet skridt for skridt. Sideløbende med de mange forklaringer følger også eksempler på interviewguides, behandling af data og konkrete cases, som viser hvordan den, indimellem tunge teori kan omsættes til praksis.
Bogens forfattere sørger for både at begrunde det kvalitative interviews styrker, men også at påpege dets svagheder, så enhver forsker kan forsøge at imødekomme disse på anden vis. En væsentlig styrke for det kvalitative interview er dog, at det kan bidrage til at forstå menneskers tankegang, viden og handlinger i et kulturelt og hverdagsligt perspektiv, og man kan med andre ord sige, at det kvalitative interview kan bidrage til forståelser af os selv og den verden, vi færdes i.
Kvalitative studier bliver i stigende grad (og med god grund!) tillagt større værdi, og til det kræves gode grundbøger, som forstår at formidle vigtigheden af de mange etiske spørgsmål der nødvendigvis opstår, når man forsøger at beskrive sin informants livsverden.
Jeg har anvendt bogen i alle mine opgaver på kandidatstudiet, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skulle være muligt for mig at udarbejde en interviewguide eller foretage det efterfølgende analysearbejde uden Kvale & Brinkmann ved min side. En af bogens mange styrker er, at den formidler på et niveau, hvor de fleste studerende ved en videregående uddannelse kan være med. Den lader eksempelvis aldrig sit teoretisk fundament stå alene, men fæster gentagelsesvist disse til konkrete eksempler, og de tunge teoretiske termer ledsages sædvanligvis også af parentetiske forklaringer, som både er anvendelige for den læser, der møder dem første gang, men absolut også for den trætte studiehjerne.
Bogen kan anvendes som god, solid baggrundsviden, men også som et oplagsværk, når der søges svar på specifikke interviewrelaterede spørgsmål om forberedelse, udførelse, etik eller behandling af data.
Jeg vil uden forbehold anbefale det omfangsrige værk til alle, som skal udføre kvalitative interviews både i hobby- eller uddannelsesregi.


* Kvale & Brinkmann, 2015 s. 17.

8 kommentarer:

 1. Sidder nu og arbejder på speciale og har endnu ikke haft et semester, hvor Interview ikke blev brugt! Den er guld.

  SvarSlet
  Svar
  1. Jeg er fuldstændig enig! Det var måske en mærkelig bog at anmelde, men jeg tænkte, at anmeldelsen så samtidig også kunne fungere som et hurtigt overblik over, hvad bogen kan bruges til, og jeg har simpelthen haft så stor glæde af den i alle fag. Hvad skriver du speciale om og i hvad? :)

   Slet
  2. Jeg syntes også, det var lidt spøjst lige da jeg så, at du havde anmeldt den. Men jeg var samtidig vild efter at læse, hvordan du havde grebet det an - så det har jo utvivlsomt ramt noget interessant! Og jeg synes i øvrigt, du gør det rigtig fint. Det bliver nemlig en god kombi af anmeldelse og vejledning til, hvordan den kan bruges.

   Jeg skriver speciale i dansk om bogtrailere. Lidt specielt emne, men ganske interessant! Og i denne omgang blev Kvale & Brinkmann så taget i brug, da jeg skulle interviewe Gyldendals digitale marketingchef om deres brug af bogtrailere.

   Slet
  3. Haha ja, det kan jeg godt forstå. Det er nok heller ikke en anmeldelse, der er interessant for alle. Men måske er den brugbar til at vurdere, om man vil anvende bogen til forkskellige opgaver, for der har faktisk været overraskende meget trafik på anmeldelsen. Og tak! :D

   Det lyder megaspændende. Hvad undersøger du? Er der en decideret problemstilling? :)

   Slet
  4. Det synes jeg er så fedt! Altså at denne lidt atypiske anmeldelse får opmærksomhed. Jeg synes, det er spændende, når der anmeldes andre typer udgivelser end lige de mest oplagte, som man alligevel ser overalt bogblogland. Det forsøger jeg også selv at gøre.

   Ja, det var også spændende til at starte med, men nu er jeg nået det punkt, hvor jeg har lyst til at skylle det hele ud i toilettet! Jeg vil bare have sommer og ferie, haha. Anyway, det jeg synes er interessant ved bogtrailere er det skisma, at man promoverer et tekstbaseret produkt via et audiovisuelt medie. Når man sætter en filmtrailer sammen, har man jo filmen at klippklistre af. Romanen skal ligesom gennemgå en form for "oversættelsesproces" eller fortolkning, når den skal repræsenteres gennem en medieform, som den ikke selv består i. Det betyder også, at bogtrailere er meget forskellige i deres form og udtryk, så jeg har lave en form for typologisering, der opridser de forskellige bogtrailerformer. Og så analyserer jeg nogle udvalgte traileres brug af narrativ og plot.

   Puha, det blev lidt langt! :D

   Slet
  5. Jeg er helt enig. Det virker også som om der efterhånden er nok læsere af bogblogs til at give plads til alsidighed i anmeldte værker.

   Haha. Det er nok en del af processen. Har du fået afleveret? I så fald, hvordan er holdningen så til det nu?
   Jeg kan i al fald afsløre, at du gjorde mig så nysgerrig efter mere, at jeg straks måtte google diverse bogtrailere, og hvis du har lyst til (eller overhovedet kan holde ud ;) )at beskæftige dig mere med emnet, så synes jeg faktisk, du skal tilbyde oplæg om det til landets biblioteker. Jeg ville i hvert fald meget gerne komme og lytte!

   Slet
  6. Nej, på RUC har vi faktisk en hel måned mere til at skrive speciale i, hvilket jo både et dejligt, men også lidt bittersweet nu, hvor de fleste andre specialeskrivere bliver færdige rundt omkring, og jeg stadig sidder og knokler. Jeg afleverer først d. 28. juni.

   Men fedt, at det gav dig nysgerrighed på emnet! Når jeg har fortalt mine omgivelser om det, har folk jo typisk bare syntes jeg er kæmpe nørd at vælge sådan et emne, haha. Jeg havde slet ikke overvejet muligheden for at tilbyde sådan et oplæg. Det skal jeg da lige tænke nærmere over, når jeg har afleveret! Om ikke andet, vil jeg nok lave en serie af indlæg på bloggen om det. Det er jo altid sjovere at snakke om, når det er af egen fri vilje ;D

   Slet
  7. Ej hvor underligt. Men ja, det må da faktisk være halvfrustrerende nu, da alle andre kandidater begynde at gå i feriemode. Er du godt med?

   Haha, jamen det er da måske også lidt halvnørdet. Men så kan vi da i det mindste være nørder sammen. ;) Det med oplæggene kan du jo tænke over, når du engang er en fri sjæl, men jeg ville i hvert fald meget gerne høre mere! :)

   Slet